Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zkteco Bio Time 8.0

Liên hệ: 0916 096 479 cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công zkteco bio time 8.0

ZKBio Time BioTime 8.0 là phần mềm quản lý chấm công chạy trên nền web (web-based) của hãng ZKTeco.Phần mềm Zktceo BioTime 8.0 có tính phí sử dụng. cung cấp kết nối ổn định với các thiết bị trong hệ sinh thái ZKTeco qua các giao thức Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G/4G, giúp đồng thông tin nhân viên, tính toán dữ liệu chấm công theo thời gian thực. Với 15 mẫu báo cáo có tính quản lý và quản trị cao, đặc biệt là mô đun tự động tính lương cho nhân viên, ZKBio Time đã chứng tỏ sự phù hợp và tính hữu dụng cao đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trên toàn thế giới.

phần mềm chấm công online

– Máy chấm công của hãng ZKTeco và một số thương hiệu OEM khác
– Tương thích với các model máy chấm công hỗ trợ giao thức/protocol PUSH: Green Label Series/ A Series/ B Series/ FaceKiosk Series/ iClock Series/ IN Series/ KF Series/ MB Series/P Series/ S Series/ Silk Series/LP Series/ U Series/ UA Series/ Face Series/ VF Series/ X Series

phần mềm chấm công zkteco bio 8.0

 • Phần mềm gồm có 8 modul: Nhân viên/Cá nhân (Personnel), Thiết bị (Device), Điểm danh (Attendance), Kiểm soát truy cập (Access Control), Tính lương (Payroll), Khách thăm (Visitor), Phòng họp (Meeting), Hệ thống (System)

Phía bên trái thể hiện các trường trong mục, bao gồm: Tổ chức (Organization), Nhân viên (Employee), Quy trình công việc (WorkFlow), Cấu hình (Configurations).

2.1 Tổ chức (Organization): bao gồm Phòng ban (Department), Vị trí (Position), Khu vực (Area)
  • Phòng ban: thể hiện danh sách các Phòng ban của công ty được khai báo trong phần mềm. Trong mục Phòng ban cung cấp chức năng: Thêm, Xóa, Chỉnh sửa bộ phận, Thay đổi Nhân viên cho Phòng ban.
  • Chức vụ: Thể hiện danh sách các Chức vụ trong công ty được khai báo trong phần mềm. Trong mục Chức vụ cung cấp chức năng: Thêm, Xóa, Chỉnh sửa bộ phận, Thay đổi Chức vụ cho nhân viên.
  • Khu vực: Thể hiện danh sách các Khu vực trong công ty được khai báo trong phần mềm. Trong mục Khu Vực cung cấp chức năng: Thêm, Xóa, Chỉnh sửa bộ phận, Thay đổi Khu vực cho nhân viên.
2.2 Nhân viên (Employee): bao gồm mục Nhân viên (Employee) và Thôi việc/ Từ chức (Resign)
  • Nhân viên: Danh sách Nhân viên theo ID, Họ tên, Phòng ban, Trạng thái ứng dụng (App status – nhân viên có được sử dụng chức năng điểm danh qua điện thoại), các thông tin sinh trắc học, ..
 • Từ chức (Resign): danh sách những người đã Nghỉ việc hoặc Từ chức. Phần mềm cho phép Tắt điểm danh hoặc Khôi phục chức vụ của nhân viên đã Nghỉ việc trong mục này.
3.Quy trình công việc (Workflow):

Mục đích là khởi tạo và phân cấp nhân viên hay quản lý được quyền phê duyệt. Bao gồm: Vai trò Quy trình làm việc (Workflow Role) và Trình tạo Quy trình làm việc.

  • Vai trò Quy trình làm việc: Tạo và phân cấp quản lý
  • Trình tạo Quy trình làm việc: Tạo và phân cấp quy trình phê duyệt.

Ví dụ: Tạo Quy trình phê duyệt xin nghỉ phép

ID1 là người xin nghỉ, ID2 và ID3 là người phê duyệt,

 • Bước 1: Tạo Phòng ban và khai báo cho 3 ID trên theo Phòng ban, khác nhau Chức vụ (ID3 là nhân viên, ID1 là trưởng phòng, ID2 là phó phòng)
 • Bước 2: Khai báo quyền cho ID1 và ID2 trong Vai trò Quy trình làm việc
 • Bước 3: Khai báo Quy trình phê duyệt bao gồm sự chấp thuận của phó phòng và trưởng phòng khi nhân viên đề xuất nghỉ phép

Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack pro online

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zkteco Bio Time 8.0 bằng tiếng việt chi tiết

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm zkteco Bio Time 8.0, zkteco bio time 8.5bằng pdf

ZKTeco Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm BioTime8.0

sửa lỗi phần mềm chấm công zkteco bio 8.0