Rào vặt

Tổng hợp cách đăng ký máy chấm công với phần mềm chấm công

Liên hệ: 0916 096 479 cung cấp dịch vụ đăng ký máy chấm công với phần mềm chấm công wise eye, ronald jack pro, mitapro, mitaco 5v2… trên toàn quốc

Đăng ký máy chấm công phần mềm Ronald Jack Pro

Phần mềm chấm công ronald jack Pro được  dùng miễn phí sử dụng khi quý khách hàng mua thiết bị trực tiếp từ Siêu thị máy chấm công hoặc ronald jack  hoặc mua thiết bị từ các kênh bán hàng trên cả nước. Tuy nhiên, để phần mềm kết nối được với máy chấm công thì cần đăng ký vào phần mềm.  Cách thức đăng ký như sau

Từ menu phần mềm vào mục Máy chấm công -> Khai báo máy chấm công -> Nhập Số seri và số đăng ký phần mềm chấm công ronald jack pro xong click vào lưu.

 

đăng ký máy chấm công phần mềm ronald jack Pro

Tải phần mềm chấm công ronald jack Pro chính hãng

Đăng ký máy chấm công mitapro

Đối với phần mềm chấm công mita pro các phiên bản mitapro v1, mitapro v2,mitapro new các đăng ký đều giống nhau.

Từ menu phần mềm mitapro chọn Máy chấm công -> Khai báo máy chấm công – chọn đăng ký máy chấm công hiện lên như hình. Khi phần mềm hiện lên bảng đăng ký chọn máy chấm công cần đăng ký và kết nối để hiện số seri lên rồi nhập số đăng ký rồi lưu lại.

đăng máy chấm công mitapro

Đăng ký máy chấm công wise  eye on 39

Cách đăng ký máy chấm công với phần mềm chấm công wise eye tất các phiên bản wise eye on 39, wise eye v5.1, wise eye mix3…

Từ menu phần mềm chấm công wise eye chọn Máy chấm công – Khai báo máy chấm công. Lúc này nhập địa chỉ Ip đúng với máy chấm công và nhập số seri và số đăng ký vào 2 ô seri và đăng ký của phần mềm chấm công wise eye rồi lưu lại.

 

đăng ký máy chấm công wise eye

Đăng ký máy chấm công mitaco 5v2

Để đăng ký máy chấm công với phần mềm chấm công mitaco 5v2 từ menu phần mềm chấm cong chọn máy chấm công – khai báo máy chấm công – Chọn Kết nối khi hiện số seri lên rồi nhập mã đăng ký phần mềm chấm công mitaco 5v2 xong chọn đăng ký

đăng ký máy chấm công mitaco 5v2

Xem sản phẩm máy chấm công chính hãng tại Siêu thị máy chấm công

cách đăng ký máy chấm công vân tay