Học Lập Trình

Giới thiệu khóa học lập trình c# căn bản hoàn toàn miễn phí

Khóa học “Lập Trình C# Cơ Bản” do IT Share edu cung cấp, nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#, từ các khái niệm cơ bản đến việc thực hành giải quyết các vấn đề thực tế. Đây là một ngôn ngữ lập trình thân thiện và dễ tiếp cận, được Microsoft phát triển từ năm 2000.

học lập trình c#

Khóa học này bao gồm nhiều chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm ngôn ngữ lập trình C#, cấu trúc điều khiển, vòng lặp, mảng, hàm, lập trình hướng đối tượng (OOP), và biểu thức chính quy. Mỗi chương đều đi kèm với các bài tập thực hành để củng cố kiến thức.

Đối tượng tham gia khóa học này có thể là bất kỳ ai muốn nắm vững nền tảng lập trình, từ học sinh, sinh viên cho đến những người chưa biết lập trình nhưng muốn tìm hiểu về lập trình máy tính.

Khóa học sẽ giúp học viên tư duy lập trình vững chắc, nắm vững kỹ thuật lập trình hướng đối tượng OOP và có bệ phóng tốt để tiếp cận các công nghệ khác chuyên sâu hơn.

Về thời gian, khóa học dài hoàn toàn miễn phí cho những bàn yêu thích học lập trình. Điều kiện tham gia đơn giản, bạn chỉ cần biết sử dụng máy tính cơ bản, có laptop riêng là có thể tham gia khóa học.

  • Làm quen với ngôn ngữ lập trình C# và công cụ lập trình Visual Studio.
  • Các khái niệm nền tảng trong C#.
  • Một số từ khoá, cú pháp và cấu trúc cơ bản trong C#.
  • Nâng cao tư duy bằng cách sử dụng C# để giải một số thuật toán cơ bản.

Xem đầy đủ khóa học: Học lập trình c# từ căn bản tới nâng

Xem sản phẩm máy chấm công dùng cho doanh nghiệp tại việt nam

máy chấm công dùng cho sản xuất